De gevolgen voor crediteur en debiteur

Op 13 maart 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet Incasso Kosten (kortweg WIK) aanvaard. De wet heet voluit “normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte”, maar in dit artikel zal gesproken worden over de WIK. Op 1 juli 2012 is de WIK in werking getreden. De inhoud van deze wet en de gevolgen voor zowel debiteuren als incassobureaus verdienen enige toelichting.

Waarom deze Wet Incasso Kosten (WIK)?

Wanneer een factuur van een bedrijf niet betaald wordt, zal de verzender (crediteur) meestal eerst een vriendelijke herinnering versturen. Vaak volgt bij non-betaling nog een tweede herinnering. Vroeg of laat zal de crediteur echter zijn openstaande factuur aan een incassobureau overdragen. Op dat moment was de zogenaamde wanbetaler min of meer vogelvrij en volgden er (vaak extreme) kosten, die het incassobureau zelf vaststelt. Incassokosten, rente, administratiekosten, leges, dossierkosten en nog allerlei andere exotische kostensoorten werden door de incassobureaus “verzonnen”. Het uiteindelijke te betalen bedrag werd hierdoor veel en veel hoger. Vaak TE hoog, vond de politiek. Tot 1 juli 2012 was dit ongereguleerd en konden incassobureaus dit ongestraft doen. Tot dan toe! Want per 1 juli is er een wet die de hoogte van de op te leggen kosten reguleert.

Hoe hoog mogen de incasso kosten zijn?

De WIK hanteert een zogenaamde staffel, waarmee de hoogte van de incassokosten afhankelijk gemaakt wordt van de hoogte van het factuurbedrag. Deze staffel ziet er als volgt uit:

Factuurbedrag Toegestane incassokosten Opmerking
over de eerste 2500 euro 15% Minimaal 40 euro
over de volgende 2500 euro 10%  
over de volgende 5000 euro 5%  
Over de volgende 190.000 euro 1%  
Over het meerdere 0,5% maximum van 6.775 euro

Dat is interessant, maar wellicht ook ingewikkeld. Ter verduidelijking, een voorbeeld:
Stel een factuur van € 12.500 wordt niet betaald. Wat mag het incassobureau in zo’n geval aan incassokosten berekenen?

  • 15% over 2.500 euro = 375 euro
  • 10% over de volgende 2.500 euro = 250 euro (In totaal is er nu dus over 5.000 euro van het totale factuurbedrag kosten geheven)
  • 5% over de volgende 5.000 euro = 250 euro (In totaal is er nu dus over 10.000 euro van het totale factuurbedrag kosten geheven)
  • 1% over de resterende 2.500 euro = 25 euro

In totaal mag er in dit voorbeeld dus maximaal 375 + 250 + 250 + 25 = 900 euro aan kosten berekend worden.

Met de online incassokosten calculator kunt u heel eenvoudig de toegestane incassokosten berekenen.

Wat zijn de voorwaarden?

De Wet incasso kosten (WIK) stelt een aantal voorwaarden om te voorkomen dat de incassokosten te snel worden opgelegd. Een debiteur moet genoeg mogelijkheden hebben gehad om te betalen.

  • De debiteur is in verzuim. M.a.w. er is een terechte factuur die voldaan dient te worden.
  • De debiteur moet aangemaand zijn. Met andere woorden, hij/zij moet een brief ontvangen hebben waarin wordt gewezen op de openstaande factuur en waarin wederom om betaling verzocht wordt.
  • In de aanmaning moet de debiteur tenminste 14 dagen de tijd krijgen om alsnog te betalen.
  • In de aanmaning moet vermeld worden hoe hoog de incassokosten zullen zijn wanneer er niet binnen de genoemde 14 dagen betaald wordt.

Voor wie gaat dit op?

Tussen bedrijven en particulieren geld deze WIK altijd. Bedrijven onderling mogen echter afwijken van de bovenstaande staffel. Dit moet dan echter wel, bijvoorbeeld middels Algemene Voorwaarden, afgesproken zijn. Is er geen afspraak, dan geld ook hier de WIK staffel. Heeft u een bedrijf en levert u aan bedrijven? Lees dan uw Algemene Voorwaarden nog eens kritisch door, of laat ze door onze juristen screenen.

Wat zijn de voordelen?

Duidelijkheid en regulatie. Zowel voor de debiteur als voor de crediteur. Een debiteur is dus niet langer overgeleverd aan de grillen van een incassobureau, maar weet altijd precies welke incassokosten er berekend mogen worden. Let wel: dit is nu wettelijk geregeld. Een rechter zal de kosten daarom ook niet langer ter discussie stellen. Zo lang aan de eerder genoemde voorwaarden voldaan is natuurlijk.

Wanneer is de Wet incasso kosten (WIK) ingegaan?

Op 1 juli 2012 is de wet in werking getreden. Facturen met een factuurdatum na 1 juli 2012 zullen volgens de regels van deze wet moeten worden opgevolgd.

linkedinlinkedin